Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Posted by: David Ferreiro Nieto
Date: 2007-07-03 11:48
Summary: Primeira Iteración Dispoñible
Project: cyberHotel

Content:

Aínda que con algo de retraso debido a cuestións técnicas (as interfaces de usuario levan máis tempo do que parece), está dispoñible no directorio da forxa a primeira iteración con funcionalidade completa, iso sí, nunha versión 0.0 sen refinar. Detalles de iteración co usuario como tratamento de determinados erros ou amabilidade no uso están aínda por pulir, quedando para versións máis avanzadas da aplicación. Mais a configuración básica da aplicación xa se pode facer.
Latest News

Capturas no Blog

David Ferreiro Nieto - 2007-07-18 12:21 -

Primeira Iteración Dispoñible

David Ferreiro Nieto - 2007-07-03 11:48 -

Soporte no Blog

David Ferreiro Nieto - 2007-07-03 11:48 -

Primeira Iteración

David Ferreiro Nieto - 2007-06-19 10:14 -
Monitor Forum | Start New Thread Start New Thread