Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Posted by: David Ferreiro Nieto
Date: 2007-07-03 11:48
Summary: Soporte no Blog
Project: cyberHotel

Content:

A partires de hoxe mesmo estarán dispoñibles no meu blog comentarios sobre cyberHotel, para dar a coñecer esta aplicación que aínda comeza e discutir cuestións técnicas e funcionais sobre a mesma falando dos resultados que se van acadando na aplicación. A URL do blog:

http://comunidadegalega.blog.com
Latest News

Capturas no Blog

David Ferreiro Nieto - 2007-07-18 12:21 -

Primeira Iteración Dispoñible

David Ferreiro Nieto - 2007-07-03 11:48 -

Soporte no Blog

David Ferreiro Nieto - 2007-07-03 11:48 -

Primeira Iteración

David Ferreiro Nieto - 2007-06-19 10:14 -
Monitor Forum | Start New Thread Start New Thread