Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Posted by: Mario Rodríguez Riotorto
Date: 2008-08-19 08:45
Summary: Liberación da primeira versión de MaxWeb
Project: MaxWeb

Content:

Libérase a versión 1.0 de MaxWeb.

MaxWeb ten como obxectivo dispoñer dun entorno que permita deseñar formularios cgi que actúen como interfaces web do programa de cálculo simbólico e numérico Maxima (http://maxima.sourceforge.net).

MaxWeb está escrito en Lisp, a mesma linguaxe na que está programado Maxima, de maneira que a comunicación entre eles é máis natural.

Para información adicional sobre este proxecto rógase acceder á páxina de inicio: http://www.mancomun.org/proxectos/maxweb
Latest News

Nova versión de MaxWeb

Mario Rodríguez Riotorto - 2012-09-14 14:22 -

Nova versión de MaxWeb

Mario Rodríguez Riotorto - 2009-01-26 17:08 -

Nova versión de MaxWeb

Mario Rodríguez Riotorto - 2008-11-24 06:45 -

MaxWeb 2.0.0

Mario Rodríguez Riotorto - 2008-09-12 07:06 -

Liberación da primeira versión de MaxWeb

Mario Rodríguez Riotorto - 2008-08-19 08:45 -
Monitor Forum | Start New Thread Start New Thread