Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Posted by: Kabute Threepwood
Date: 2008-10-29 09:00
Summary: Parche Astra 0.9 beta
Project: ASTRA: Advanced Sphinx TRAiner

Content:

Publicado parche que soluciona problemas de compilación baixo certas circunstancias.

Este parche autorexenera o Makefile e revisa o path dos includes.
Latest News

Parche Astra 0.9 beta

Kabute Threepwood - 2008-10-29 09:00 -

ASTRA 0.9beta lite

Kabute Threepwood - 2008-10-23 07:42 -
Monitor Forum | Start New Thread Start New Thread