Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Posted by: Xosé Ramón Pais Curto
Date: 2008-10-30 10:55
Summary: Finalizada versión funcional de PMS Turismo
Project: PMS Turismo

Content:

Finalizamos a primeira versión do software para xestión de aloxamentos turísticos, xa testada e probada.
Latest News

Finalizada versión funcional de PMS Turismo

Xosé Ramón Pais Curto - 2008-10-30 10:55 -
Monitor Forum | Start New Thread Start New Thread