Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Posted by: José Manuel Pintor Freire
Date: 2008-11-17 17:13
Summary: Publicación da versión alfa de govocitos
Project: GUI para deteccion de ovocitos

Content:

Publicada a versión 1.0 de govocitos. A aplicación esta dispoñible para Windows e Linux, tamén esta dispoñible o manual de usuario e unha imaxe para facer probas.
Latest News

Publicación da versión alfa de govocitos

José Manuel Pintor Freire - 2008-11-17 17:13 -
Monitor Forum | Start New Thread Start New Thread