Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Posted by: Alberto Silva López
Date: 2010-08-27 08:14
Summary: Publicación do código fonte do proxecto w3dss
Project: Servizo web de xeración de escenas 3D

Content:

Tal como se expoñía na primeira noticia do proxecto w3dss, dende fai uns días xa está dispoñible no SVN do proxecto todo o código fonte do mesmo.
Do mesmo xeito, todos os ficheiros fonte contan coa correspondente cabeceira na que se marca a súa licenza. Dada a morfoloxía do proxecto (servidor e cliente) escolleronse como óptimas dúas licenzas distintas, de tal xeito que o servidor conta cunha licenza AGPL v3, mentras que o cliente conta cunha licenza GPL v3.
Asi mesmo, toda a infraestructura relativa ó proxecto (bug-tracker, roldas de correo, etc.) foron configuradas para un óptimo traballo en comunidade arredor do proxecto.
Latest News

Publicación do código fonte do proxecto w3dss

Alberto Silva López - 2010-08-27 08:14 -

Publicacion da versión 1.0 de w3dss

Alberto Silva López - 2010-07-17 19:27 -
Monitor Forum | Start New Thread Start New Thread