Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Choose a News item and you can browse, search, and post messages.

Publicación da versión alfa de govocitos

José Manuel Pintor Freire - 2008-11-17 17:13 - GUI para deteccion de ovocitos

Publicada a versión 1.0 de govocitos. A aplicación esta dispoñible para Windows e Linux, tamén esta dispoñible o manual de usuario e unha imaxe para facer probas.

0 Comment Read More/Comment