Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Choose a News item and you can browse, search, and post messages.

Nova versión do zabbixbar 1.1

Alberto González Rodríguez - 2009-03-02 08:23 - Plugin zabbixbar para firefox

Inclúe:

0 Comment Read More/Comment

Primera liberación do plugin de zabbix para firefox

Alberto González Rodríguez - 2009-02-25 15:47 - Plugin zabbixbar para firefox

Nesta primeira versión do plugin móstranos as alertas activas no navegador firefox.

0 Comment Read More/Comment