Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Choose a News item and you can browse, search, and post messages.

2ª versión

Frco. Javier Rial Rodríguez - 2009-05-20 07:10 - tmx2po

-Inclusión dunha cabeceira por defecto no formato .PO

0 Comment Read More/Comment

primeira versión de tmx2po

Frco. Javier Rial Rodríguez - 2009-05-14 07:40 - tmx2po

Primeira versión dun script en PHP que permite a conversión entre ficheiros TMX e PO.

0 Comment Read More/Comment