Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Choose a News item and you can browse, search, and post messages.

Publicación do código fonte do proxecto w3dss

Alberto Silva López - 2010-08-27 08:14 - Servizo web de xeración de escenas 3D

Tal como se expoñía na primeira noticia do proxecto w3dss, dende fai uns días xa está dispoñible no SVN do proxecto todo o código fonte do mesmo.

0 Comment Read More/Comment

Publicacion da versión 1.0 de w3dss

Alberto Silva López - 2010-07-17 19:27 - Servizo web de xeración de escenas 3D

Hoxe mesmo acaba de publicarse en mancomun.org a versión 1.0 do servizo de xeración de escenas 3D W3DSS. Nos vindeiros dias tal como se amosa nas tarefas pendentes do proxecto, vanse levar a cabo unhas mínimas tarefas de posta a punto sobre o código subido, pero o servizo xa está dispoñible dende hoxe mesmo para calquera persoa interesada.

0 Comment Read More/Comment