Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Choose a News item and you can browse, search, and post messages.

Liberada nova versión de XEA-CeMIT

Administracion Forxa - 2021-08-05 09:07 - XEA-CeMIT

A Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) vén de publicar como software libre unha nova versión de XEA no Repositorio de Software Libre, na forxa de Mancomún. Esta versión, a 3.4.21 corrixe varios erros que se foron detectando así como engade algunhas novas funcionalidades.

0 Comment Read More/Comment

Dispoñible unha nova versión de XEA-CeMIT

Administracion Forxa - 2019-03-12 11:50 - XEA-CeMIT

A Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) vén de publicar como software libre unha nova versión de XEA no Repositorio de Software Libre, na forxa de Mancomún. Esta versión, a 3.4.18 corrixe varios erros que se foron detectando así como engade algunhas novas funcionalidades.

0 Comment Read More/Comment

Publicada nova versión de XEA-CeMIT

Administracion Forxa - 2019-01-15 11:57 - XEA-CeMIT

A Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) vén de publicar como software libre unha nova versión de XEA no Repositorio de Software Libre, na forxa de Mancomún. Esta versión, a 3.4.17 corrixe varios erros que se foron detectando así como engade algunhas novas funcionalidades entre as que destacan:

0 Comment Read More/Comment

Publicada a versión 3.4.16 de XEA-CeMIT

Administracion Forxa - 2017-08-30 08:29 - XEA-CeMIT

A Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) vén de publicar como software libre unha nova versión de XEA no Repositorio de Software Libre, na forxa de Mancomún. Esta versión, a 3.4.16 corrixe varios erros que se foron detectando así como engade algunhas novas funcionalidades entre as que destacan:

0 Comment Read More/Comment

Publícase unha nova versión do software XEA-CeMIT

Administracion Forxa - 2017-03-21 10:14 - XEA-CeMIT

A Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) vén de publicar como software libre unha nova versión de XEA no Repositorio de Software Libre, na forxa de Mancomún. Esta versión, a 3.4.15 corrixe varios erros que se foron detectando así como engade algunha nova funcionalidade.

0 Comment Read More/Comment

Liberada unha nova versión do proxecto XEA-CeMIT

Administracion Forxa - 2016-09-26 15:35 - XEA-CeMIT

A Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) vén de publicar como software libre unha nova versión de XEA no Repositorio de Software Libre, na forxa de Mancomún. Esta é a quinta versión que se publica desta aplicación de xestión das aulas CeMIT, dende que fora inicialmente liberada como software libre a finais do ano 2014, a segunda no que vai de ano.

0 Comment Read More/Comment

A AMTEGA libera unha nova versión de XEA

Administracion Forxa - 2016-08-18 09:08 - XEA-CeMIT

A Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) vén de publicar como software libre unha nova versión de XEA no Repositorio de Software Libre, na forxa de Mancomún. Esta é a cuarta versión que se publica desta aplicación de xestión das aulas CeMIT, dende que fora inicialmente liberada como software libre a finais do ano 2014.

0 Comment Read More/Comment

A Amtega publica unha nova versión do proxecto XEA-CeMIT

Administracion Forxa - 2015-12-27 20:10 - XEA-CeMIT

A Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia (Amtega) vén de actualizar os contidos do Repositorio de Software Libre da Xunta, coa publicación dunha dunha nova versión de XEA (https://forxa.mancomun.org/projects/xea), a aplicación de xestión das aulas da rede CeMIT.

0 Comment Read More/Comment

Publícase a aplicación web de xestión de aulas da Rede CeMIT

Administracion Forxa - 2015-01-18 13:02 - XEA-CeMIT

Amtega publica no repositorio de software libre da Xunta a aplicación web de xestión de aulas da Rede CeMIT

0 Comment Read More/Comment