Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Choose a News item and you can browse, search, and post messages.

A Amtega e a Consellería de Política Social liberan INclúe

Administracion Forxa - 2016-06-07 10:14 - Inclúe

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), en colaboración coa Consellería de Política Social, publican o código fonte da ferramenta tecnolóxica INclúe baixo licenza libre.

1 Comment Read More/Comment