Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Choose a News item and you can browse, search, and post messages.

GtkMediaPlayer: Arranxado o acceso Stage6

Francisco Javier Taboada Aguado - 2007-09-19 07:51 - GtkMediaPlayer

Debido a cambios na web de stage6, a aplicación exemplo gnetvideoplayer deixou de funcionar. Esta versión arranxa o acceso a stage6 desta aplicación.

1 Comment Read More/Comment

Nova versión de GtkMediaPlayer

Francisco Javier Taboada Aguado - 2007-09-03 21:06 - GtkMediaPlayer

Esta nova versión,GtkMediaPlayer 1.3 Beta corrixe o acceso aos vídeos aloxados en http://www.youtube.com, que se cambiou recentemente.

0 Comment Read More/Comment

Dispoñible Demo de GtkMediaPlayer

Francisco Javier Taboada Aguado - 2007-08-14 20:41 - GtkMediaPlayer

Atópanse dispoñibles dous vídeos sobre o widget GTK reproductor multimedia GtkMediaPlayer:

0 Comment Read More/Comment

Glade-3 e GtkMediaPlayer

Francisco Javier Taboada Aguado - 2007-08-14 20:41 - GtkMediaPlayer

Xa se atopa lista a nova versión de GtkMediaPlayer con soporte para libglade e glade-3, permitindo un desenvolvemento completamente visual.

2 Comments Read More/Comment

Nova Versión de GtkMediaPlayer

Francisco Javier Taboada Aguado - 2007-08-14 20:41 - GtkMediaPlayer

Xa está lista a nova versión de GtkMediaPlayer. É completamente funcional, e prácticamente está rematada. Xa incorpora as sinais GTK precisas e ademáis leva unha aplicación exemplo (GNetMediaPlayer) que permite buscar, ver e descargar vídeos de youtube e stage6.

0 Comment Read More/Comment

Primeira versión do GtkMediaPlayer

Francisco Javier Taboada Aguado - 2007-08-06 10:47 - GtkMediaPlayer

O GtkMediaPlayer é un widget GTK+ que permite incorporar vídeo e/ou son ás nosas aplicacións GTK empregando como motor o Mplayer. Aconséllase tamén dispoñer de wget, imprescindíbel para os vídeos de youtube.

0 Comment Read More/Comment