Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Choose a Subproject and you can browse/edit/add tasks to it.

Id ▴ Subproject Name Description Open Total
 253 Cousas por facer Cousas que temos que facer 0 0
 254 Seguinte entrega Cousas que se han de facer para a seguinte entrega 0 0