Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Choose a Subproject and you can browse/edit/add tasks to it.

Id ▾ Subproject Name Description Open Total
 59 Seguinte entrega Cousas que se teñen que facer na seguinte entrega 0 0
 58 Cousas por facer Cousas que temos que facer 0 0