Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Arquetipo corporativo AMTEGA para a tecnoloxía Java Spring Web que ten por obxectivos ser a base sobre a que se constrúen novos produtos software homoxeneizando o desenvolvemento e fomentando a reutilización de aspectos transversais.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
archam-spw amtega-spring-web-javaee7-1.0.0 2019-03-04 archam-spw - Release Notes archam-spw amtega-spring-web-javaee7-1.0.0 - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
Latest News
rss
No News Found