Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Arquetipo corporativo AMTEGA para a tecnoloxía Java Spring Web que ten por obxectivos ser a base sobre a que se constrúen novos servizos web homoxeneizando o desenvolvemento e fomentando a reutilización de aspectos transversais.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
archam-web amtega-webservice-1.1.0 2018-10-17 archam-web - Release Notes archam-web amtega-webservice-1.1.0 - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Git: 0 updates, 0 adds)
Latest News
rss
No News Found