Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

A aplicación quere ser un foro para o alumnado, as empresas e o profesorado onde os primeiros poderán introducir o seu currículum que poderá ser lido polas empresas e polo profesorado co obxectivo principal de relacionar ao alumnado co mundo laboral

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
bolsatraballo Bolsa de traballo no I.E.S. de TEIS. Código Fonte 2008-10-09 bolsatraballo - Release Notes bolsatraballo Bolsa de traballo no I.E.S. de TEIS. Código Fonte - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Subversion: 0 updates, 0 adds)
Latest News
rss
No News Found