Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

O proxecto consiste no deseño e construcción dun robot móbil autónomo.
Este robot de pequeno tamaño emprega unha praca control de deseño propio basada en Arduino. Ademáis o proxecto consta dunha aplicación móbil, para S.O. Android.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
Programas_varios_robot Smoothing 2014-09-16 Programas_varios_robot - Release Notes Programas_varios_robot Smoothing - Download
Aplicación_móbil Aplicación Móbil V.1 2014-09-16 Aplicación_móbil - Release Notes Aplicación_móbil Aplicación Móbil V.1 - Download
Programa_final_robot Programa_final 2014-09-16 Programa_final_robot - Release Notes Programa_final_robot Programa_final - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Git: 0 updates, 0 adds)
Latest News
rss
No News Found