Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Este proxecto permite obter unha representación en forma de nube de puntos dunha escea en 3D capturada usando dúas webcams de baixo custe.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
entrega julio 2015 entrega 10072015 2015-08-17 entrega julio 2015 - Release Notes entrega julio 2015 entrega 10072015 - Download
captura3d proyecto10072015 2015-08-17 captura3d - Release Notes captura3d proyecto10072015 - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Git: 0 updates, 0 adds)
Latest News
rss
No News Found