Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

ColorCombinate e unha libraria e un aplicativo que implementa esa libraria, para crear, manter e gardar combinacións de cores, según a teoria da cor de Johaness Itenn.

A libraria utiliza a licenza LGPL, e esta creada en C coas librarias GTK+2.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
colorcombinate 0.1-0 2007-03-02 colorcombinate - Release Notes colorcombinate 0.1-0 - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (5 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Subversion: 0 updates, 0 adds)
Latest News
rss

Primeira versión de ColorCombinate

Iago Rubio Sanfiz - 2007-03-05 09:52 -