Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Debido á recente aparición da pandemia da COVID-19, as vidas de todos nós deron un xiro radical e na sociedade actual xurdiron novas etapas acompañadas de novas necesidades. Este traballo creará unha solución para unha delas, xa que aportará un sistema de certificados dixitais para o seguro almacenamento e compartición de datos médicos relacionados ca COVID-19, co fin de demostrar de forma inequívoca, infranqueable e segura a inmunidade ou falta de virus, baseándose dito sistema na tecnoloxía Blockchain e nos seus beneficios inherentes, presentando un sistema de incentivos cunha criptomoeda persoalizada para recompensar aos usuarios que o empreguen mediante dúas apps móbiles propias.

Referencia á páxina e código do proxecto: https://gitlab.com/maurodelossantos/coronapassport.git

Referencia á páxina web do autor: https://mauropi.ddns.net

Public Tools
Tracker  Tracker
There are no trackers available
 Public Forums (1 message in 1 forum)
Tasks
There are no subprojects available
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Git: 0 updates, 0 adds)