Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

O proxecto céntrase no desenvolvemento dunha aplicación que permita realizar
exames a través da web e que facilite a corrección dos mesmos. A aplicación terá tres
módulos: administrador, profesor e estudante.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
cuestionario10 v1.0 2007-09-27 cuestionario10 - Release Notes cuestionario10 v1.0 - Download