Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

En este proxecto desenvolveuse unha ferramenta de resolución de problemas MaxSAT empregando Evolución Diferencial. MaxSAT é a versión de optimización de SAT, un problema NP-Completo. Evolución Diferencial (ED) por outro lado é un algoritmo genético que se basea na evolución darwiniana para optmizar unha función obxectico. Este resolutor combina ED con heurísticas propias de MaxSAT, definindo así unha hibridación memética, para resolver o problema MaxSAT. O algoritmo desenvolvido consegue alcanzar (e superar en determinados benchmarks) ó estado do arte dos resolutores MaxSAT incompletos. O obxectivo é seguir mellorando este proxecto para presentalo na Evaluación MaxSAT de 2022 (https://maxsat-evaluations.github.io/).

Repositorio do proxecto: https://github.com/Manuframil/DEMaxSatSolver

Public Tools
Tracker  Tracker
There are no trackers available
 Public Forums (2 messages in 1 forum)
Tasks
There are no subprojects available
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Git: 0 updates, 0 adds)