Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Este proxecto xurde da necesidade dun simulador para robótica que conte cun motor de físicas básico pero versátil, unha libraría gráfica para observar o comportamento dos robots, modificar a velocidade de simulación e analizar os datos obtidos.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
erobosim Código fonte eRoboSim v1.0 2019-10-09 erobosim - Release Notes erobosim Código fonte eRoboSim v1.0 - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Git: 0 updates, 0 adds)
Latest News
rss
No News Found