Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Plataforma escalable para o almacenamento, publicación e busca avanzada de fotografías. Interfaz web e API RESTful que almacena datos en Cassandra, procura metadatos e recupera imaxes basándose en contidos visuais (libraría Lire)

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
flipper Flipper Source Code 2015-09-30 flipper - Release Notes flipper Flipper Source Code - Download
Latest News
rss
No News Found