Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Estudo realizado sobre os modelos pertencentes ao CMIP5 acerca da súa reproducibilidade científica, centrándose na dispoñibilidade do código do modelo e da calidade do mesmo.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
fortrananalyser Referencia ao código fonte do proxecto 2017-09-29 fortrananalyser - Release Notes fortrananalyser Referencia ao código fonte do proxecto - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (4 messages in 4 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Git: 0 updates, 0 adds)
Latest News
rss

Subida nova versión de FortranAnalyser

Michael García Rodríguez - 2017-10-09 17:20 -