Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

A ferramenta INCLÚE é unha ferramenta tecnolóxica que facilite a valoración técnica das situaciones de exclusión social con criterios homoxéneos.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
inclue Inclue-1.0.0 2016-03-22 inclue - Release Notes inclue Inclue-1.0.0 - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
SCM Repository (Git: 0 updates, 0 adds)