Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Loga é unha aproximación á linguaxe logo. Con loga preténdese producir un recurso educativo, pero non un entorno de programación.
http://www.educalim.com/loga/gz

Project Information
Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
loga loga_18set07 2007-09-18 loga - Release Notes loga loga_18set07 - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Subversion: 0 updates, 0 adds)
Latest News
rss
No News Found