Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Aplicación para a xestión do mantemento software a través das metodoloxías áxiles. Permite rexistar e xestionar peticións de cambio e as actividades realizadas. Proporciona indicadores gráficos para monitorizar o proceso de mantemento.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
mantemento-axil Código da aplicación v1.0 2014-09-29 mantemento-axil - Release Notes mantemento-axil Código da aplicación v1.0 - Download
Public Tools
Tracker  Tracker