Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Este proxecto constrúe un sistema seguro mestre-esclavo capaz de integra-los Algoritmos Xenéticos nun entorno intensivo en datos. Emprega Hadoop, a implementación open-source máis coñecida do modelo de programación MapReduce.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
mapreduceags Contribucións Software Libre 2010-10-30 mapreduceags - Release Notes mapreduceags Contribucións Software Libre - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Subversion: 0 updates, 117 adds)
Latest News
rss
No News Found