Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

O proxecto Orb propón unha nova linguaxe de ficción interactiva, que permite o desenvolvemento de mundos virtuales neste campo. O proxecto inclúe un compilador para esta nova linguaxe, con saída a linguaxe Java.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
orb orb-0.1-beta 2007-07-25 orb - Release Notes orb orb-0.1-beta - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Subversion: 0 updates, 0 adds)
Latest News
rss

Proxecto finalizado e presentado

Adrian Fraga Fernandez - 2007-11-08 21:49 -