Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Co desenvolvemento do PAYD téntase aproveitar as potencialidades que ofrecen as ferramentas e tecnoloxías propias dos sistemas de localización e xestión de flotas para outros usos que non están sendo aproveitados plenamente na actualidade.

Project Information

Tags: Java

Registered: 2011-10-31 10:22
Activity Ranking: 0
View project Statistics or Activity
View list of RSS feeds available for this project.
Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
payd v2.0 2012-02-06 payd - Release Notes payd v2.0 - Download
Public Tools
Tracker  Tracker