Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Aplicación para xestión de aloxamentos turísticos: hoteis, hostáis, pisos, casas, apartamentos, turismo rural.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
PMSturismo v.2.0 PMSTurismo v.2.1. 2008-11-07 PMSturismo v.2.0 - Release Notes PMSturismo v.2.0 PMSTurismo v.2.1. - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (4 messages in 3 forums)
Surveys (1 surveys)
SCM Repository (Subversion: 0 updates, 0 adds)
Latest News
rss

Finalizada versión funcional de PMS Turismo

Xosé Ramón Pais Curto - 2008-10-30 10:55 -