Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

As probas baseadas en propiedades son un método de probar software de forma automatizada e con casos xerados aleatoriamente e automáticamente. Este proxecto estende PropEr, a ferramenta máis potente de Erlang, con execucións paralelas ou distribuídas

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
proper TFG 2020-10-07 proper - Release Notes proper TFG - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
Latest News
rss
No News Found