Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

ProtTest-HPC é unha ferramenta bioinformática para a selección de modelos de evolución proteínas que permite un mellor aproveitamento dos recursos computacionáis tanto en memoria compartida como distribuida. http://darwin.uvigo.es/prottesthpc

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
prottest-hpc Memoria resumo 2010-10-30 prottest-hpc - Release Notes prottest-hpc Memoria resumo - Download
Latest News
rss

Dispoñibilidade

Diego Darriba López - 2010-10-14 06:31 -