Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Sistema cliente-servidor de enquisamento e explotación de datos turísticos en tempo real. O cliente instálase nun panel de información turística táctil. Envía os datos ao servidor que en tempo real amosa estatísiticas do perfil dos visitantes.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
turenquisa 1.0 2013-05-27 turenquisa - Release Notes turenquisa 1.0 - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
SCM Repository (Git: 0 updates, 0 adds)