Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

"xesRURAL" Xestión de Casas Rurais de Galiza. Ferramenta orientada as casas Rurais de Galiza que permite levar a xestión de operacións deste tipo de negocios.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
xesrural xesRURAL 2008-11-18 xesrural - Release Notes xesrural xesRURAL - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Subversion: 0 updates, 0 adds)
Latest News
rss

Ficheiros instalación xesRURAL

NetGal Software S.L. - 2008-11-18 08:06 -