Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Aplicación para xestionar as actividades principais dun hotel, centrándose na realización de reservas, creación dun sistema de ofertas e desenvolvemento dun sistema de regras, facilmente extensible, para definir o seu contexto de aplicación.

Project Information
Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
xesthotel xesthotel-webapp-v1.01 2009-10-08 xesthotel - Release Notes xesthotel xesthotel-webapp-v1.01 - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Subversion: 0 updates, 1,644 adds)
Latest News
rss

Intrucción para instalación de Xesthotel

Sergio Padín Varela - 2009-10-30 12:46 -