Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

3D Amtega Analise Android Apache Arquetipo BDs Corporativas Banco de Voces Benchmarking Bicicleta C++ CFD COVID-19 CeMIT Comportamento Concurrencia Cuac FM Django ERP EUPL TRANSPORTISTAS TGD TACOGRAFO Ecomerce Erlang FragGeneScan GIS GPUs Galego Gravacion son H323 HPL HTML ILG IOT enerxia ESP8266 domotica Impresion 3D Intro Para Todos Java Kotlin Linux Luces MEMS MariaDB Mini- test NFS Nginx ObjectTraking Odoo OpenCL OpenERP OpenFOAM OpenLayers PHP Postgis Probas baseadas en propiedades Programacion emisora Programacion funcional PropEr Property-based testing Python Radio Comunitaria RadioCo Rails Raspberry Pi Reutilizacion Ruby Rutas ciclistas SIP SIX SXPL Samba Simulacion Spring TBX Telefonia IP Thymeleaf UDC VDI Video WCAG 2.0 Web Xunta de Galicia a11y abalar accessibility actas deportivas ag agil mantema ajax algoritmos evolutivos alumnado amtega android angular angularjs ansible api arbores de decision arduino artificial vision as-oct audiovisual autonomo base de datos big data bioinformatica biological application bison blockchain bootstrap botybot c c++ cache calibrado captura cassandra catalogo productos cbir ccm cdtic cemit cidadania clBLAS classifier cmdb computer vision comunitaria concurso concursos configuracion configuration control controlador couchdb cpd crawling crowdsourcing cryptocurrency dapp database datastax deep learning deporte depression desktop desourb dht django docker drupal7 ecommerce ed educacion emprego empresa enquisas ensino epistasia erp escritorios ethereum evolucion diferencial explicabilidade fios flask flex floss fortran fortrananalyser funcionalidades gaita galega genetica genoma-completo genoma-humano geovisor gestion git gvSIG Desktop hardware hibernate hostais hostaleiros hoteis html5 ia ietgalicia inclusion social indicadores information retrieval integracion interactivo investigacion invidentes itil java java ee javascript jhipster jhispter jquery json kde kernel kinect l10n lenguajes formales libre linux lire localizacion lucene machine learning maintenance management mantemento mapas mapatic maven maxsat medical application metadata microfluido microprogramacion microresonador microservices midi ml mobil moodle motor de plantillas nlg nlp nodejs nqs nubes puntos object detection object tracking oficina sin papel oftalmologia open data open source opencv opengl openlayers opensource openstreetmap opentripplanner osm pasaxe pdf pensions pfc php php phpbb galego gl pictures podcast pojo postgis postgresql pouchdb practicas curriculares prediccion de xenes proxectos pyqt5 python qt radio react real real time redes render resource-manager rest restaurantes restful rnga robot robotica roguelike rutas saude mental seguemento seguridade select2 sen servicios REST sistemas six skin smart contracts soft computing software software libre software quality solidity solr spacy speg spring spring boot springboot ssh stream processing survey tablas-de-penetrancia tapestry tempo terminoloxia tfg tiflotecnoloxia titor tomografia coherencia optica topology traduccion traducion transporte publico trobador turismo unificar utils versions video videoconferencia virtualization web webcam webrtc neuroloxia web node.js express mariadb licode xea xenes xeopesca xeoportal xeovisor xeshostal xestion xestion de solicitudes xestor proxectos xunta de galicia zigbee
4 projects in result set.
Aplicación para a xestión de festivais - Aplicación web para a xestión de festivais de música permitindo a organizadores ou promotores do mesmo xestionar todo o concerniente aos seus distintos departamentos. Git: gitlab.irlab.org/paloma.piot/backstage
Tags: concursos

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2018-09-27 18:36

Detección precoz de trastornos mentais - Aplicación web para a configuración e realización de experimentos de creación de coleccións de datos e servizo API Rest para realizar un perfilado automático para a detección precoz de trastornos mentais. Repositorios: https://github.com/palomapiot/early e https://github.com/palomapiot/profiler-buddy Aplicación web: https://earlydetection-staging.herokuapp.com/
Tags: concursos, python, nlp, ml, saude mental, django, flask, spacy

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2021-09-02 09:33

Medición Test 6 min Marcha - Este proyecto tiene como finalidad desarrollar una aplicación que facilite la realización del Test de la Marcha de los 6 minutos en el H. Álvaro Cunqueiro, recogiendo todos los datos de interés. Para dicha aplicación, se cuenta con un dispositivo wearable desarrollado por el departamento de Tecnología Electrónica que cuenta con un sensor óptico de reflexión y un acelerómetro y giroscopio de tres ejes. La aplicación tendrá que ser capaz de descargar, procesar, almacenar y procesar de forma visual los datos recogidos por el dispositivo wearable en cada prueba realizada. Para ello, se ha decidido emplear el lenguaje de programación Python ayudándose de varias de las numerosas librerías disponibles. Licencia: https://github.com/queimanho/TFG_SPQ/blob/main/LICENSE Repositorio: https://github.com/queimanho/TFG_SPQ
Tags: concursos, Python, hardware

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2021-09-21 09:40

Pasaporte COVID-19 baseado en Blockchain - Debido á recente aparición da pandemia da COVID-19, as vidas de todos nós deron un xiro radical e na sociedade actual xurdiron novas etapas acompañadas de novas necesidades. Este traballo creará unha solución para unha delas, xa que aportará un sistema de certificados dixitais para o seguro almacenamento e compartición de datos médicos relacionados ca COVID-19, co fin de demostrar de forma inequívoca, infranqueable e segura a inmunidade ou falta de virus, baseándose dito sistema na tecnoloxía Blockchain e nos seus beneficios inherentes, presentando un sistema de incentivos cunha criptomoeda persoalizada para recompensar aos usuarios que o empreguen mediante dúas apps móbiles propias. Referencia á páxina e código do proxecto: https://gitlab.com/maurodelossantos/coronapassport.git Referencia á páxina web do autor: https://mauropi.ddns.net
Tags: blockchain, COVID-19, cryptocurrency, solidity, smart contracts, ethereum, dapp, android, concursos, git, Kotlin, libre

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2021-10-05 20:05