Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

3D Amtega Analise Android Apache Arquetipo BDs Corporativas Banco de Voces Benchmarking Bicicleta C++ CFD COVID-19 CeMIT Comportamento Concurrencia Cuac FM Django ERP EUPL TRANSPORTISTAS TGD TACOGRAFO Ecomerce Erlang FragGeneScan GIS GPUs Galego Gravacion son H323 HPL HTML ILG IOT enerxia ESP8266 domotica Impresion 3D Intro Para Todos Java Kotlin Linux Luces MEMS MariaDB Mini- test NFS Nginx ObjectTraking Odoo OpenCL OpenERP OpenFOAM OpenLayers PHP Postgis Probas baseadas en propiedades Programacion emisora Programacion funcional PropEr Property-based testing Python Radio Comunitaria RadioCo Rails Raspberry Pi Reutilizacion Ruby Rutas ciclistas SIP SIX SXPL Samba Simulacion Spring TBX Telefonia IP Thymeleaf UDC VDI Video WCAG 2.0 Web Xunta de Galicia a11y abalar accessibility actas deportivas ag agil mantema ajax algoritmos evolutivos alumnado amtega android angular angularjs ansible api arbores de decision arduino artificial vision as-oct audiovisual autonomo base de datos big data bioinformatica biological application bison blockchain bootstrap botybot c c++ cache calibrado captura cassandra catalogo productos cbir ccm cdtic cemit cidadania clBLAS classifier cmdb computer vision comunitaria concurso concursos configuracion configuration control controlador couchdb cpd crawling crowdsourcing cryptocurrency dapp database datastax deep learning deporte depression desktop desourb dht django docker drupal7 ecommerce ed educacion emprego empresa enquisas ensino epistasia erp escritorios ethereum evolucion diferencial explicabilidade fios flask flex floss fortran fortrananalyser funcionalidades gaita galega genetica genoma-completo genoma-humano geovisor gestion git gvSIG Desktop hardware hibernate hostais hostaleiros hoteis html5 ia ietgalicia inclusion social indicadores information retrieval integracion interactivo investigacion invidentes itil java java ee javascript jhipster jhispter jquery json kde kernel kinect l10n lenguajes formales libre linux lire localizacion lucene machine learning maintenance management mantemento mapas mapatic maven maxsat medical application metadata microfluido microprogramacion microresonador microservices midi ml mobil moodle motor de plantillas nlg nlp nodejs nqs nubes puntos object detection object tracking oficina sin papel oftalmologia open data open source opencv opengl openlayers opensource openstreetmap opentripplanner osm pasaxe pdf pensions pfc php php phpbb galego gl pictures podcast pojo postgis postgresql pouchdb practicas curriculares prediccion de xenes proxectos pyqt5 python qt radio react real real time redes render resource-manager rest restaurantes restful rnga robot robotica roguelike rutas saude mental seguemento seguridade select2 sen servicios REST sistemas six skin smart contracts soft computing software software libre software quality solidity solr spacy speg spring spring boot springboot ssh stream processing survey tablas-de-penetrancia tapestry tempo terminoloxia tfg tiflotecnoloxia titor tomografia coherencia optica topology traduccion traducion transporte publico trobador turismo unificar utils versions video videoconferencia virtualization web webcam webrtc neuroloxia web node.js express mariadb licode xea xenes xeopesca xeoportal xeovisor xeshostal xestion xestion de solicitudes xestor proxectos xunta de galicia zigbee
23 projects in result set. Displaying 20 projects per page. Projects sorted by alphabetical order..
<1> <2>
Amtega Ansible Roles - Este proxecto alberga os roles ansible desenvolvidos pola Amtega (Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia) como parte do seu proxecto de automatización. Todos os roles están publicados na plataforma Galaxy de Ansible.
Tags: amtega, xunta de galicia, ansible, sistemas

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2017-11-29 09:27

ARCHetype AMtega SPring Web - Arquetipo corporativo AMTEGA para a tecnoloxía Java Spring Web que ten por obxectivos ser a base sobre a que se constrúen novos produtos software homoxeneizando o desenvolvemento e fomentando a reutilización de aspectos transversais.
Tags: Xunta de Galicia, Java, Spring, Web, Arquetipo, Amtega

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2017-12-01 10:56

ARCHetype Amtega Web Services - Arquetipo corporativo AMTEGA para a tecnoloxía Java Spring Web que ten por obxectivos ser a base sobre a que se constrúen novos servizos web homoxeneizando o desenvolvemento e fomentando a reutilización de aspectos transversais.
Tags: Xunta de Galicia, Java, Spring, Web, Arquetipo, Amtega

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2018-10-17 16:57

Catalogo de Productos FLOSS de Galicia - O catálogo de Software Libre permite a consulta dos produtos de Software Libre dispoñibles no MapaTIC.gal xestionado polo Centro Demostrador TIC da Xunta de Galicia.
Tags: catalogo productos, floss, xunta de galicia

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2013-03-06 18:54

Centro Software Abalar - Centro de Software Abalar 5.0 é unha ferramenta de xestión de iconos. Con ela o usuario poderá configurar a visibilidade dos iconos das aplicacións no escritorio do seu equipo.
Tags: xunta de galicia, abalar, educacion
This project has not yet categorized itself in the Trove Software Map
Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2015-02-20 12:22

concurrentCacheManager - Xestor de Caché Concurrente de Obxectos desenvolvido polo Servizo Público de Emprego de Galicia
Tags: java, speg, cache, ccm, xunta de galicia

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2013-10-22 12:43

DESOURB - Plataforma de Indicadores Territoriales del Proyecto DESOURB con capacidades SOLAP (On-Line Analytic Processing con componente espacial) para la explotación de los datos de indicadores almacenados en el data warehouse de la plataforma.
Tags: java, six, desourb, xunta de galicia, indicadores

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2014-12-21 18:50

Dicionario de pronuncia da lingua galega - Este dicionario ten a finalidade de ofrecer un modelo de pronuncia da lingua galega, na súa variedade estándar, nun rexistro formal e cun ritmo normal de fala.
Tags: xunta de galicia, ILG, Banco de Voces, Galego, SXPL
This project has not yet categorized itself in the Trove Software Map
Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2015-06-25 16:15

Ekiga: Adaptacións para a Rede CeMIT - Adaptacións da Xunta de Galicia á aplicación de videoconferencia ekiga para dar soporte ao protocolo H239 xunto con melloras no soporte dos Gatekeepers baixo o protocolo H323 o obxectivo de dotar de videoconferencia por software as aulas da Rede CeMIT.
Tags: CeMIT, videoconferencia, SIP, H323, Telefonia IP, xunta de galicia

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2013-02-26 18:44

emprego-maven-skin - Este artefacto maven conten o skin que se usa na documentación xerada polos proxectos do Servizo Público de Emprego de Galicia.
Tags: java, speg, skin, emprego, xunta de galicia

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2013-10-23 12:05

emprego-parent - Proxecto que contén os pom pai dos que deben herdar os proxectos Maven2 e Maven3 do Servizo Público de Emprego de Galicia.
Tags: java, maven, speg, xunta de galicia

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2013-10-23 12:11

emprego-utils - Utilidades xenéricas que se empregan nos proxectos do servizo público de emprego de galicia
Tags: java, speg, emprego, utils, xunta de galicia

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2013-10-23 12:16

Inclúe - A ferramenta INCLÚE é unha ferramenta tecnolóxica que facilite a valoración técnica das situaciones de exclusión social con criterios homoxéneos.
Tags: php, inclusion social, cidadania, xunta de galicia, indicadores

Activity Percentile: 25
Activity Ranking: 13
Registered: 2016-03-22 18:24

Intro para Todos - Login CeMIT - Autenticación de usuario accesible para as aulas CeMIT para persoas sen coñecementos de lecto-escritura. Hackaton Solidario Intro para Todos celebrado na Aula CeMIT de Padrón o 4 de novembro de 2015, con colaboración da asociación AMIPA.
Tags: CeMIT, xunta de galicia, Intro Para Todos
This project has not yet categorized itself in the Trove Software Map
Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2015-11-11 16:42

Intro para Todos - Pictogramas CeMIT - Perfil de inicio de usuario accesible para CeMIT que mediante pictogramas acceda ás aplicacións e páxinas web. Hackaton Solidario Intro para Todos celebrado na Aula CeMIT de Padrón o 4 de novembro de 2015, con colaboración da asociación AMIPA.
Tags: CeMIT, xunta de galicia, Intro Para Todos
This project has not yet categorized itself in the Trove Software Map
Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2015-11-11 16:51

Kernel de Linux do Proxecto Abalar - Código fonte da versión kernel de linux empregada no proxecto Abalar.
Tags: kernel, abalar, linux, educacion, xunta de galicia

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2011-12-30 23:07

MapaTIC.gal - O MapaTIC.gal é unha plataforma web que sirve de punto de encontro virtual entre os diferentes actores que participan na Oferta-Demanda Tecnolóxica de Galicia.
Tags: PHP, mapatic, xunta de galicia, amtega, cdtic

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2015-08-12 07:21

Pasaxe! - O módulo de catálogo é unha peza de software que permite levar a xestión dos distintos artefactos que compón a plataforma de pasaXe! Este módulo permite a creación, consulta e configuración dos productos da plataforma.
Tags: java, pasaxe, xunta de galicia
This project has not yet categorized itself in the Trove Software Map
Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2019-12-19 17:46

Plataforma Proxecto Ríos - A Plataforma do Proxecto Ríos é unha appweb de participación cidadá orientado á iniciativa homónima de voluntariado ambiental. Conta cun xeovisor público de divulgación de datos e unha parte privada de xestión. Contacto: scit.cmati(AT)xunta.es
Tags: crowdsourcing, openlayers, postgis, postgresql, xunta de galicia, GIS, xeovisor, SIX

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2011-12-30 23:08

TurEnquisa: Enquisas de turismo - Sistema cliente-servidor de enquisamento e explotación de datos turísticos en tempo real. O cliente instálase nun panel de información turística táctil. Envía os datos ao servidor que en tempo real amosa estatísiticas do perfil dos visitantes.
Tags: enquisas, survey, turismo, php, ajax, ietgalicia, xunta de galicia

Activity Percentile: 0
Activity Ranking: 0
Registered: 2012-12-28 14:09

23 projects in result set. Displaying 20 projects per page. Projects sorted by alphabetical order..
<1> <2>