Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

(Updated Daily)

[View Other Top Categories]

Rank Project Name Percentile
  2 Robot BotyBot 98.18%
  3 m740avplayer 96.36%
  4 gl_transstat 94.54%
  5 GtkMediaPlayer 92.72%
  6 Calendario de reservas para TYPO3 90.90%
  7 gnetvideoplayer 89.09%
  8 WebSqusr 87.27%
  9 ColorCombinate 85.45%
  10 Recursos para a lingua 83.63%
  11 hyphenation-gl 81.81%
  12 Extensión Typo3 rg_linklongin 80%
  13 dynpres - Dynamic Presentations 78.18%
  14 Framework MapReduce para AGs en clúster 76.36%
  15 Simulación de elementos elásticos 3D 74.54%
  16 Typo3-Redegal 72.72%
  17 Creación de contidos xeolocalizados 70.90%
  18 Xesalum_ 69.09%
  19 emprego-maven-skin 67.27%
  20 XestAs - Xestión de Asociacións 65.45%
  21 Novas funcionalidades para lz_gallery 63.63%
  22 Pasaporte COVID-19 baseado en Blockchain 61.81%
  23 CMDB para áreas sanitarias 60%
  24 Extensión Typo3 organizacionacademica 58.18%
  25 Typo3 user and page stats 56.36%
  26 Sistema de informatización das urxencias 54.54%
  27 Xogo multixogador para móbiles con GPS 52.72%
  28 Extensión Typo3 rg_extraslugares 50.90%
  29 Prototipo de baixo custe de captura 3D 49.09%
  30 tmx2po 47.27%
  31 Traducindote v0.80b 45.45%
  32 Xestor de vendas (TPV) 43.63%
  33 Servizo web de xeración de escenas 3D 41.81%
  34 Guía de empresas 40%
  35 ASTRA: Advanced Sphinx TRAiner 38.18%
  36 Almacenamento de especies en TYPO3 36.36%
  37 Extensión Typo3 alumnos 34.54%
  38 TYPO3 Automatic Translation 32.72%
  39 Bichos 30.90%
  40 MaxWeb 29.09%
  41 Monitorización Voip 27.27%
  42 XAS- Sistema de Autenticación Extensib. 25.45%
  43 autoblog 23.63%
  44 exeria 21.81%
  45 glosario galego localización software 20%
  46 Extensión Typo3 rg_buscador 18.18%
  47 Sistema visualización web do Tesouro 16.36%
  48 Calendario para typo3 ( Frontend plugin) 14.54%
  49 PFC 12.72%
  50 Traducción ó galego do backend de Typo3 10.90%
  51 ARCHetype AMtega SPring Web 9.090%
  53 Catenae, REDD e Ancoris 5.454%
  54 Extensión Typo3 rg_links 3.636%
  55 Sistema plantillas backend Typo3 1.818%