Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

(Updated Daily)

[View Other Top Categories]

Rank Project Name Percentile
  1 Kernel de Linux do Proxecto Abalar 100%
  2 Framework MapReduce para AGs en clúster 96.42%
  3 Simulación de elementos elásticos 3D 92.85%
  4 Catenae, REDD e Ancoris 89.28%
  5 Robot BotyBot 85.71%
  6 Prototipo de baixo custe de captura 3D 82.14%
  7 Guía de Desevnolvemento TYPO3 78.57%
  8 Servizo web de xeración de escenas 3D 75%
  9 Extensión Typo3 rg_dondedurmir 71.42%
  10 Creación de contidos xeolocalizados 67.85%
  11 Búsqueda Avanzada para typo3 64.28%
  13 Capa de rede ZigBee para TinyOS 57.14%
  14 Recursos para a lingua 53.57%
  15 gl_transstat 50%
  16 Sistema visualización web do Tesouro 46.42%
  17 GUI para deteccion de ovocitos 42.85%
  18 Typo3 user and page stats 39.28%
  19 Monitorización Voip 35.71%
  20 Creación de Makefile para Fortran 90/95 32.14%
  21 Sist Info Avanzada Proc Produc Siderurx 28.57%
  22 Plugin zabbixbar para firefox 25%
  23 CMDB para áreas sanitarias 21.42%
  24 ProtTest-HPC: Protein model selection 17.85%
  25 Calendario de reservas para TYPO3 14.28%
  26 Aplicación de mantemento software 10.71%
  27 emprego-maven-skin 7.142%
  28 XestAs - Xestión de Asociacións 3.571%