Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

(Updated Daily)

[View Other Top Categories]

Rank Project Name Percentile
  1 gl_transstat 100%
  2 emprego-maven-skin 96%
  3 Búsqueda Avanzada para typo3 92%
  4 Typo3-Redegal 88%
  5 m740avplayer 84%
  6 BlueSS Server for Linux 80%
  7 Centro Software Abalar 76%
  8 Extensión Typo3 rg_empresas 72%
  9 Framework MapReduce para AGs en clúster 68%
  10 Prototipo de baixo custe de captura 3D 64%
  11 GUI para deteccion de ovocitos 60%
  12 Busca sectorial (Frontend plugin) typo3 56%
  13 Catenae, REDD e Ancoris 52%
  14 Sistema plantillas backend Typo3 48%
  15 ControlMóbilMercadurias no EspazoPortuar 44%
  16 Sistema de informatización das urxencias 40%
  17 XestAs - Xestión de Asociacións 36%
  18 Calendario para typo3 ( Frontend plugin) 32%
  19 Guía de Desevnolvemento TYPO3 28%
  20 Creación de contidos xeolocalizados 24%
  21 Deseño dun procesador en VHDL sobre FPGA 20%
  22 CMDB para áreas sanitarias 16%
  23 Sistema visualización web do Tesouro 12%
  24 Simulación de elementos elásticos 3D 8%
  25 Pasaporte COVID-19 baseado en Blockchain 4%