Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

(Updated Daily)

[View Other Top Categories]

Rank Project Name Percentile
  1 Robot BotyBot 100%
  2 Calendario de reservas para TYPO3 97.5%
  3 gl_transstat 95%
  4 Framework MapReduce para AGs en clúster 92.5%
  5 Typo3-Redegal 90%
  6 autoblog 87.5%
  7 Configuraciones seguras para despliegue 85%
  8 Catenae, REDD e Ancoris 82.5%
  9 PFC 80%
  10 Simulación de elementos elásticos 3D 77.5%
  11 hyphenation-gl 75%
  12 Sistema visualización web do Tesouro 72.5%
  13 OK-OH!, aplicación de axuda para sordos 70%
  14 Monitorización Voip 67.5%
  15 Centro Software Abalar 65%
  16 Administración da Forxa 62.5%
  17 Traducción ó galego do backend de Typo3 60%
  18 Sistema de informatización das urxencias 57.5%
  19 Guía de Desevnolvemento TYPO3 55%
  20 tmx2po 52.5%
  21 Plugin zabbixbar para firefox 50%
  22 Extensión Typo3 alumnos 47.5%
  23 Extensión Typo3 rg_formularios 45%
  24 CMDB para áreas sanitarias 42.5%
  25 XestAs - Xestión de Asociacións 40%
  26 Extensión Typo3 rg_consultas 37.5%
  27 Prototipo de baixo custe de captura 3D 35%
  28 Golfinho 32.5%
  29 Xestor de vendas (TPV) 30%
  30 Creación de contidos xeolocalizados 27.5%
  31 Almacenamento de especies en TYPO3 25%
  32 Búsqueda Avanzada para typo3 22.5%
  33 Recursos para a lingua 20%
  34 Typo3 user and page stats 17.5%
  35 XEA-CeMIT 15%
  36 Extensión Typo3 organizacionacademica 12.5%
  37 ERP/TPV baseados en tecnoloxias web/java 10%
  38 Herramientas de análisis de redes ... 7.5%
  39 Sistema plantillas backend Typo3 5%