Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

(Updated Daily)

[View Other Top Categories]

Rank Project Name Percentile
  1 Sistema de informatización das urxencias 100%
  2 XestAs - Xestión de Asociacións 93.75%
  3 Catenae, REDD e Ancoris 87.5%
  4 Xestor de vendas (TPV) 81.25%
  5 Framework MapReduce para AGs en clúster 75%
  6 Contidos educativos con RA 68.75%
  7 Creación de Makefile para Fortran 90/95 62.5%
  8 Concurrent Template Library 56.25%
  9 Recursos para a lingua 50%
  10 Sistema visualización web do Tesouro 43.75%
  11 Simulación de elementos elásticos 3D 37.5%
  12 Prototipo de baixo custe de captura 3D 31.25%
  14 Herramientas de análisis de redes ... 18.75%
  15 gl_error_management: Xestión Erros Typo3 12.5%
  16 Creación de contidos xeolocalizados 6.25%