Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Choose a tracker and you can browse/edit/add items to it.

Tracker Description Open Total
Erros Sistema de rexistro de erros (bugs) 0 0
Soporte Sistema de rexistro de soporte (tech support) 0 0
Parches Sistema de rexistro de parches (patchs) 0 0
Solicitude de requerimentos Sistema de rexistro de requerimentos (feature request) 0 0