Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Neste proxecto realizarase unha implementación hardware dun ordenador simple operativo, composto por unha unidade de control con memoria local, unidade de desprazamento, unidade aritmético lóxica, secuenciador e xestor de interrupcións.

Project Information
Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
algoritmezvhdl Ejemplo de muestra para cargar en la memoria principal 2013-07-19 algoritmezvhdl - Release Notes algoritmezvhdl Ejemplo de muestra para cargar en la memoria principal - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
Project Members
Latest News
rss
No News Found