Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

O obxectivo principal deste proxecto é o desenvolvemento dunha implementación que sexa capaz de acelerar o tempo necesario para obter resultados coa aplicación de predicción de xenes FragGeneScan.
https://github.com/Kr4is/FragGeneScan_HPC

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
fraggenescanhpc FragGeneScan_HPC v1.2 2020-09-24 fraggenescanhpc - Release Notes fraggenescanhpc FragGeneScan_HPC v1.2 - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Git: 0 updates, 0 adds)
Latest News
rss
No News Found