Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

O obxectivo principal deste proxecto é o desenvolvemento dunha aplicación que sexa capaz de automatizar as medicións da distancia entre córnea e lente de contacto para facilitar o proceso de adaptación ás mesmas.
https://github.com/Kr4is/octApp

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
octapp release1.0 2019-09-26 octapp - Release Notes octapp release1.0 - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Git: 0 updates, 0 adds)
Latest News
rss

Respoitorios proxecto

Bruno Cabado Lousa - 2019-09-28 08:28 -