Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Ferramenta orientada a grandes organizacións que permitirá ós administradores dunha organización autorizar ou restrinxir o acceso dun determinado usuario a un equipo concreto dun laboratorio específico.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
xas-adr XAS-exit-1.0 2009-10-30 xas-adr - Release Notes xas-adr XAS-exit-1.0 - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
There are no trackers available
 Public Forums (2 messages in 2 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Subversion: 0 updates, 0 adds)
Latest News
rss
No News Found