Forxa Mancomún

Xunta de Galicia

Choose a News item and you can browse, search, and post messages.

Capturas no Blog

David Ferreiro Nieto - 2007-07-18 12:21 - cyberHotel

Por fin podemos ver algo de cyberHotel que non sexan só liñas e máis liñas de código porque hoxe mesmo no blogue de soporte de cyberHotel:

0 Comment Read More/Comment

Primeira Iteración Dispoñible

David Ferreiro Nieto - 2007-07-03 11:48 - cyberHotel

Aínda que con algo de retraso debido a cuestións técnicas (as interfaces de usuario levan máis tempo do que parece), está dispoñible no directorio da forxa a primeira iteración con funcionalidade completa, iso sí, nunha versión 0.0 sen refinar. Detalles de iteración co usuario como tratamento de determinados erros ou amabilidade no uso están aínda por pulir, quedando para versións máis avanzadas da aplicación. Mais a configuración básica da aplicación xa se pode facer.

0 Comment Read More/Comment

Soporte no Blog

David Ferreiro Nieto - 2007-07-03 11:48 - cyberHotel

A partires de hoxe mesmo estarán dispoñibles no meu blog comentarios sobre cyberHotel, para dar a coñecer esta aplicación que aínda comeza e discutir cuestións técnicas e funcionais sobre a mesma falando dos resultados que se van acadando na aplicación. A URL do blog:

0 Comment Read More/Comment

Primeira Iteración

David Ferreiro Nieto - 2007-06-19 10:14 - cyberHotel

A finais desta semana estará dispoñible con completa funcionalidade a primeira iteración da aplicación na súa versión inicial 0.0

0 Comment Read More/Comment