Forxa Mancomún

Xunta de Galicia
Project description

Interfaz gráfica que proporciona a apertura de imaxes de ovocitos, e a traves dun ficheiro de coordeadas bordeas os ovociots (células), permitese tamen modificar estos ovocitos, coma eliminalos ou engadir novos ovocitos.

Latest File Releases
Package Version Date Notes Download
govocitos Manual de instalacion e Usuario 2008-11-17 govocitos - Release Notes govocitos Manual de instalacion e Usuario - Download
Public Tools
Tracker  Tracker
 Public Forums (3 messages in 3 forums)
Surveys (0 surveys)
SCM Repository (Subversion: 0 updates, 353 adds)
Latest News
rss

Publicación da versión alfa de govocitos

José Manuel Pintor Freire - 2008-11-17 17:13 -